VAN SCHETS NAAR BOUWKUNDIG ONTWERP EN OMGEVINGSVERGUNNING IN 4 STAPPEN

KENNISMAKING
Wij hechten veel waarde aan een vrijblijvend kennismakingsgesprek waarin we jouw wensen in kaart brengen. In dit gesprek beoordelen wij in overleg met jou de mogelijkheden en hoe uitgebreid of eenvoudig het ontwerp- en bouwproces kan zijn. Een ontwerptraject is bij ons efficiënt maatwerk. Na het overleg ontvang je van ons een beschrijving van de voorgestelde aanpak en een offerte.

 

ONTWERPFASE 1 – UITWERKEN 3D-SCHETSONTWERP
Na opdracht brengen we samen met jou het programma van wensen en de contouren van het budget in kaart. Op basis van deze uitgangspunten en de randvoorwaarden van het bestemmingsplan wordt een schetsontwerp gemaakt en mogelijke opties in beeld gebracht. Het schetsontwerp en de opties worden vanaf het begin digitaal in 3D uitgewerkt. Zodra we dit gereed hebben presenteren we het ontwerpvoorstel. In dit gesprek noteren we de opmerkingen en stellen het schetsontwerp waar nodig bij. Is het schetsontwerp voor jou naar wens, dan gaan we door naar fase 2.

Eindproduct Fase 1: 3D-Schetsontwerp

 

ONTWERPFASE 2 – UITWERKEN VOORLOPIG EN DEFINITIEF ONTWERP
Het 3D-schetsontwerp wordt vervolgens in 2D technisch uitgewerkt. Afhankelijk van de complexiteit wordt deze fase soms nog opgedeeld in een voorlopig ontwerp en een definitief ontwerp. Het ontwerp bevat alle plattegronden, gevels en doorsneden. Daarnaast worden materialen, constructies en maten vastgelegd en keuzes gemaakt voor de benodigde installaties. In deze fase is het noodzakelijk ook een constructeur bij het plan te betrekken. Naast de ruimtelijke, bouwkundige en installatietechnische kant wordt het ontwerp getoetst aan het financiële kader.

Eindproduct Fase 2: Definitief ontwerp

 

ONTWERPFASE 3 – UITWERKEN EN AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING
Op basis van het definitief  ontwerp wordt het plan voor de vergunningsaanvraag uitgewerkt waarbij alle benodigde documenten zoals de technische bladen en de berekeningen voor daglichttoetreding en ventilatie worden gemaakt. Als alles compleet is kan het plan voor de aanvraag omgevingsvergunning digitaal bij de betreffende gemeente worden ingediend.

Eindproduct Fase 3: Aanvraag omgevingsvergunning is ingediend

 

ONTWERPFASE 4 – UITWERKEN AANBESTEDINGSTUKKEN
Het ontwerp is definitief en de aanvraag omgevingsvergunning is ingediend. Wanneer je kiest om het werk aan te besteden is het tijd om het plan voor prijsvorming in beeld en tekst zo compleet mogelijk af te ronden. Om tijdens de realisatie meerwerk zoveel als mogelijk te voorkomen is het van belang dat een compleet uitgewerkt plan als basis gaat dienen voor de prijsvorming door marktpartijen. In overleg met jou selecteren wij een aantal geschikte marktpartijen die we benaderen voor het leveren van een aanbieding.

Eindproduct Fase 4: Aanbestedingsstukken zijn gereed voor prijsvorming

 

Na Fase 4 is het ontwerptraject in principe afgerond en volgt normaliter de aanbesteding en realisatie.

Om het ontwerp en de kwaliteit binnen de financiële kaders voor jou te borgen adviseren en begeleiden wij de aanbesteding en uitvoering.

Lees meer bij BOUWADVIES