KWALITEITSBORGING EN BOUWBEGELEIDING BIJ DE REALISATIE VAN UW VASTGOED

DE SCHAKEL TUSSEN JOU EN DE UITVOERENDE PARTIJ
Binnen onze dienst, kwaliteitsborging en bouwbegeleiding oefenen wij toezicht uit op de uitvoering van het werk en op de naleving van de overeenkomst.

Wij zijn de intermediair tussen jou en de uitvoerende partij(en). Wij vertegenwoordigen jou met kennis van zaken.

Onze kerntaken zijn het bewaken van de kwaliteit van de uitvoering (middels ons kwaliteitsbewakingssysteem), de financiën en de planning.

Tijdens de uitvoering ontzorgen wij jou door als vangnet en spin in het web het bouwproces aan te sturen. Aan het einde van de bouw zorgen wij ervoor dat het werk overeenkomstig het contract compleet aan jou wordt opgeleverd.